ТРЗ услуги:

  • изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори
  • изготвяне на граждански договори и свързаните с тях сметка за изплатени суми и служебни бележки
  • изготвяне на ведомости за заплати, изчисляване на отпуски и представяне на болнични в НОИ
  • изготвяне на платежни документи за разплащания към бюджета
  • изготвяне и подаване на осигурителни декларации
  • попълване на трудови и осигурителни книжки, заверка на осигурителния стаж
  • изготвяне на служебни бележки, справки, удостоверения и други необходими за нуждите на фирмата