Регистрации на фирми:

  • изготвяне и подаване на документи за регистрация и промяна на обстоятелствата на фирми
  • регистрация по ЗДДС
  • регистрация в Комисия за защита на личните данни
  • регистрация в Инспекция по труда