Пенсионни услуги:

  • изчисляване на стаж и преценка на право за пенсия
  • определяне на индивидуален коефициент
  • изчисляване на прогнозна пенсия
  • изготвяне на заявление за пенсиониране
  • подаване на документи за пенсиониране
  • консултации по пенсионното законодателство за всички видове пенсии