За клиентите, с които имаме договор за абонаментно счетоводно обслужване, предлагаме безплатен достъп до счетоводните им документи, чрез нашия сайт.

Желаещите да използват тази услуга, трябва да я заявят допълнително в офиса на КАВИ БАЛАНС ЕООД, или по телефон или e-mail.